info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption

Ticari Hükümler Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticari işler ticari hükümlere tabidir. Peki Ticari hükümler nelerdir?

Bu sorunun yanıtı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Maddesi 1. Fıkrasında verilmiştir. Buna göre;

  • TTK’da yer alan hükümler ile
  • Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. Diğer Kanunlara örnek olarak MK, BK, FK, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Çek Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu verilebilir.

Uygulanmaası gereken hükümler sıralaması şu şekildedir;

  1. Emredici Hükümler

Hangi kanunda yer alırsa alsın emredici olan tüm hükümler bu kapsama girer.

  1. Sözleşme Hükümleri

Emredici Hükümlere aykırı olmamak kaydıyla olan sözleşme hükümleri bu kapsama girer.

  1. Yedek Ticari Hükümler

Emredici olmayan hükümlerdir. Bu hükümler tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümlerdir.

  1. Ticari Örf ve Adet

Ticari örf ve adet kurallarının meydana gelebilmesi için sürelkli uygulanış ve kurala uyulması gerektiğine dair genel bir kanaat oluşması lazımdır. Örf ve adet objektif hukuk kuralı niteliğinde olduğu için, yargıç tarafından resen araştırılması ve uygulanması gerekir.

  1. Genel Hükümler

Genel hükümlerden amaç, Mk 1’de sayılan düzenlemelerdir. Bunlar;

  • Kanun(MK-BK)
  • Örf ve adet hukuku ( adi nitelik taşıyan kurallar)
  • Yargıcın hukuk yaratması

Leave a Reply