info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption
kanun, tebliğ, yönetmelik değişikliklerini buradan takip edilebilirsiniz.

1-8 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ ARASI RESMİ GAZETE- GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELER

1-8 TEMMUZ 2019 TARİHLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELER

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) 01 Temmuz 2019 Tarihli ve 30818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Bazı Fakülte ve Enstitünün Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1268) 05 Temmuz 2019 Tarihli ve 30822 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İstanbul-2)’nin Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1275) 05 Temmuz 2019 Tarihli ve 30822 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 ve 1299) 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KANUN

GENELGELER

–– Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri ile İlgili 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu ile İlgili 2019/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği 02 Temmuz 2019 Tarihli ve 30819 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02 Temmuz 2019 Tarihli ve 30819 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02 Temmuz 2019 Tarihli ve 30819 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Frengi Savaş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) 01 Temmuz 2019 Tarihli ve 30818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (No: 2019/14) 02 Temmuz 2019 Tarihli ve 30819 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
–– Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Tebliği (No: 2019/15) 02 Temmuz 2019 Tarihli ve 30819 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– TS EN 12449 Bakır ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/18) 04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– 2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2019/33) 04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 05 Temmuz 2019 Tarihli ve 30822 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21) 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.b) 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
–– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.d) 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı 06 Temmuz 2019 Tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply