info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

gümrük ve uuslarası ticaret hukuku avukatlık ofisi

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Ensar Hukuk Bürosu yerli ve yabancı şirketlere, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, gözetim ve korunma önlemleri, yabancı yatırımlar ve uluslararası işlemler ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk, Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda, gerektiği takdirde müvekkillerimizi idari merciler ile mahkemeler ve kurumlar nezdinde temsil etmekte, hukuki ihtilafların halli için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uluslararası Ticaret, DTÖ ve Gümrük Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

  • Uluslararası ticaret
  • Bölgesel ticaret anlaşmaları
  • Doğrudan yabancı yatırımlar
  • DTÖ
  • Gümrük yasası
  • Ticaret kanunlarına uyumluluk
  • Ticari anlaşmazlık müzakereleri ve dava takibi