info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Şirketler ve Finans Hukuku

Şirketler & Finans Hukuku

Şirketler ve Finans Hukuku

Büromuz, bir çok yerli ve yabancı şirket müvekkillerine Şirketler ve Finans Hukuku alanında; Şirket Birleşme ve Satın –Almaları, Şirket Birleşme Ve satın Almaları, Start-Up’lar Ve Melek Yatırımcı İşlemleri, Özel Sermaye Fonları ve Girişim Sermayesi, Ortak Girişimler, Özelleştirmeler, Aile Şirketleri ve Gelişmekte Olan Şirketlerin Kurumsallaşması, Risk sermayesi, Sermaye Piyasası Ve Halka Arz, Bankacılık ve Finans işlemleri de dahil olmak üzere çok geniş kapsamda hukuki hizmetler sunmaktadır.

Büromuzda şirketler ve Finans Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:
 • Şirket, şube, adi ortaklık, ticari işletme kuruluşları
 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organizasyonu, yasal defterlerin tutulması,
 • Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması,
 • Birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri
 • Pay sahipleri ve azlık hakları
 • Kurumsal yönetim uygulamaları ve Yönetim sözleşmeleri,
 • Aile şirketleri
 • Dağıtım sözleşmesi, lisans, tedarik, franchise, bayilik i, acentelik, satım sözleşmesi, taşeronluk sözleşmesi vb ticari sözleşmeler .
 • Banka kuruluşları, borçlanma piyasası işlemleri, finansal kuruluş düzenlemeleri,
 • İhracat kredileri, iki taraflı ve sendikasyon kredileri,
 • Satın alma finansmanı, gayrimenkul finansmanı, proje finansmanı,
 • Taksitli satışlar, varlık finansmanı ve tüketici kredileridir
 • Finansman sözleşmeleri, Kredi, faktöring, finansal kiralama, uluslararası kredi ve diğer finansal sözleşmeler
 • Kaldıraçlı finansman (leveraged finance) ve varlık finansmanı işlemleri
 • İlk halka arz, tahsisli satış ve ikincil halka arz dâhil olmak üzere her nevi menkul kıymet ihracı
 • Halka açık şirketlerin birleşme ve bölünme işlemleri
 • Borsa kotundan ve kurul kaydından çıkarma işlemleri
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş ve dönüşüm işlemleri
 • Yabancı yatırım fonlarının kurul kaydı işlemleri
 • Halka açık şirketlere kamuyu aydınlatma, raporlama ve sermaye piyasası mevzuatına uyumluluk süreci
 • Birleşme kontrolü incelemeleri (duediligince)
 • Devlet denetimine tabi endüstrilere ilişkin mevzuat
 • Devralmalar ve ihale teklifleri
 • İşleme özgü, hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, varlık devri sözleşmesi, mutabakat zaptı, niyet mektubu, hisse rehin sözleşmesi, yediemin sözleşmesi vb sözleşmeler
 • Kamu ve özel şirket alım ve satım işlemleri
 • Stratejik işbirliklerinin ve ortak girişimlerin kurulması,
 • Ortak girişim şirketlerinin kuruluşu ve tasfiyesi
 • Özel sermaye yatırımları
 • Özelleştirme ve Halka arz
 • Her türlü ticari davalar

Daha fazla bilgi için blogumuzu ziyaret ediniz.