info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Miras Hukuku

miras hukuku - istanbul avukatlık bürosu

Miras Hukuku

ENSAR Hukuk Bürosu, Miras Hukuku ile ilgili her türlü konuda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

 • Vasiyet Ve Miras Ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
 • Vakıf Kurulması
 • Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali Davaları
 • Miras Sebebi İle İstihkak Davaları
 • Terekenin Resmi Tasfiyesi Ve Miras Paylaştırılması
 • Mirasın Reddi Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • Tereke Tespiti Davası
 • İzale-İ Şuyuu Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Muris Muvazaası Davaları

Miras Hukuku ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız.