info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

İş Hukuku

İŞ HUKUKU-ENSARHUKUK, Turizm, Basın, Taşımacılık Sektörleri başta olmak üzere, yerli yabancı çalışan- şirket müvekkillerine iş hukuku hukuki hizmetleri sunmaktadır

İş Hukuku

İş hukuku; Bireysel ve Toplu İş , Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal Sigortalar alanlarından oluşmaktadır. ENSARHUKUK, Turizm, Basın, Taşımacılık ve Endüstri Sektörleri başta olmak üzere, birçok yerli ve yabancı çalışan ve/veya tüzel kişi şirket müvekkillerine iş hukuku alanında hukuki hizmetler sunmaktadır.

İş Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

 • İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri konuları başta olmak üzere iş hukuku sözleşmeleri
 • Personel el kitapları
 • Taşeronlarla ilişkiler, şirket yönetmelikleri
 • Şirket politikaları mevzuata uygunluk
 • Şirket bölünme ve işyeri nakli
 • Şirket birleşme ve özelleştirme
 • Çalışan yönetimi ve insan kaynakları
 • Yabancı çalışanlar ( çalışma, oturma izinleri sosyal sigortalar ve vergi düzenlemeleri )
 • Çalışanların sadakat, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri
 • Çalışan fikri mülkiyet hak ve buluşlar
 • İbra sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri
 • Hisse senedi opsiyon planları (stock option plans)
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Outsourcing/altişverenlilk
 • Ücret eki niteliğindeki hakları ve üst düzey yöneticilere tanınan hak paketleri
 • İşe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve başta CEO ve CFO’ların iş sözleşmeleri olmak üzere, iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar
 • Çalışanların Bireysel veya toplu iş davalarında temsili

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.