info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku

Ofisimiz, sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara, ilaç, biyoteknoloji, tıbbi cihazlar, klinik araştırmalar ve özel hastaneler dahil olmak üzere İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku alanında  hukuki hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimize ilgili alanda genel danışmanlık hizmeti verilmesinden, sözleşmelerin hazırlanmasına; izin ve prosedürlerin yerine getirilmesinden ilgili idari mercilerde temsiline ve müvekkillerimizin resmi merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde hak ve menfaatlerini korumak için hukuki, idari ve cezai yargılama süreçlerinde temsil etmekteyiz.

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

 • Genel danışmanlık
 • Ruhsatlandırma/izin, fiyat ve geri ödeme
 • Klinik çalışmalar ve gözlem çalışmaları ve Tanıtım faaliyetleri
 • Sağlık mensupları etik kurallar
 • Teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları sağlık meslek mensupları ile iletişimde uyulacak etik kurallar
 • İlaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, sözleşmeleri
 • İlaç Lisans, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları
 • Ortak araştırma, işbirliği ve geliştirme planları, veri koruması sözleşmeleri
 • FCPA, UKBA ve eşdeğeri olan Türk kuralları ve düzenleyici kurallara uyum denetim ve eğitim
 • Sağlık personeli tıbbi hatalarından doğan sorumluluk
 • Hekim ve hasta hakları
 • Özel sağlık kuruluşu yönetimi
 • Marka ve patent davaları
 • Malpraktis ve sorumluluk davaları
 • Hukuk, idare ve ceza davaları