info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

İdare ve Vergi Hukuku

idare ve vergi - istanbul ensar hukuk bürosu

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen etki alanı son derece geniş bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda İdare Hukuku, Enerji, Telekomünikasyon, Kamu İhale ve Çevre mevzuatı başta olmak üzere birçok hukuk dalı ile yakın ilişki içerisindedir. ENSARHUKUK, bu alanda müvekkillerine geniş çaplı bilgi birikimi ile hukuki hizmetler sunmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:

 • İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri
 • Kamu Özel Ortaklığı (PPP) projeler
 • Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Serbest Bölgelerde vergi uygulamaları
 • Çifte Vergilendirme
 • Kambiyo Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi hukuku problemleri
 • Gelir idaresi uyuşmazlıkları, Kurumlar vergisi, KDV ve idari cezalara ilişkin iptal davaları
 • Gümrük kaçakçılığı cezaları
 • Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması
 • Vergisel yeniden yapılandırma
 • Vergi incelemesi danışmanlığı
 • Transfer fiyatlandırması
 • Gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri
 • Birleşme -devralma ve bölünme işlemleri öncesi vergisel risk tespiti, vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması
 • İdare ve vergi davaları

Daha fazla bilgi için blogumuzu takip edebilirsiniz.