info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas - İşyeri Avukatı

İcra ve İflas Hukuku

Ofisimiz, alacaklı veya borçlu sıfatıyla, icra ve iflas takiplerine taraf olan müvekkillerinin çıkarlarını, vermiş olduğu hukuki hizmetler ve temsil yoluyla korumayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, alacakların tahsili veya müvekkil aleyhine başlatılan takiplerin durdurulması için icra ve iflas hukuku alanının tanıdığı tüm olanakları kullanır.İcra dairelerinde her türlü süreci başlatma ve müvekkillerimizin alacaklarını tahsil edebilmeleri için gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda geniş kapsamlı çalışmalarımız bulunmaktadır.

Büromuz, icra ve iflas hukuku alanındaki düzenlemeler dâhilinde müvekkillerimize verdiği hizmetlerin bir kısmı; 

  • Cari Hesap, Genel Kredi Sözleşmeleri Ve Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takipleri
  • İtirazın İptali Davaları
  • İhtiyati Haciz
  • İhalenin Feshi
  • İstihkak
  • Bedel Artırımı
  • Konkordato Ve İflas
  • İflasın Erteleme
  • Yeniden Yapılandırma

Daha fazla bilgi için tıklayınız.