info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Davalar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ BUYUK

Davalar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Hukukun her alanından doğan davalar davalar ve uyuşmazlıkların çözümü faaliyet alanı içine girer. Başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, idare hukuku, iş hukuku, taşıma hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, gayrimenkul hukuku, sağlık ve miras hukukundan kaynaklanan davalar büromuzun müvekkillerini temsil ettiği alanların başında gelmektedir.

Müvekkillerimizi temsil dava takibinden tahkime, aracılık, uyuşmazlık çözümü, kararların tenfizi ve hakem kararlarına kadar uzanmaktadır.

Müvekkillerimize davalar ve uyuşmazlıkların çözümü alanında temsilimiz başlıca şu konuları kapsamaktadır:

 • Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar
 • Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Alacak davaları
 • Banka davaları
 • İcra ve iflas davaları
 • Haksız rekabet hallerine ilişkin davalar
 • Rekabet hukukundan kaynaklı özel hukuk (tazminat) davaları
 • Birleşme & Devralma işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Şirketler hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar ile tazminat ve sorumluluk davaları
 • Malvarlığına ilişkin ticari davalar
 • Tüketici davaları
 • İş davaları
 • Malpraktis Davaları
 • Dava öncesi uzlaşma süreçlerinin yönetimi
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • İcra Hukuku ve Tahsilat İşlemleri
 • İflas
 • Sulhen Çözüm
 • Tahkim

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.