info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption
taksit süreleri hakkında makale

PARAKENDE TİCARETTE TAKSİT SÜRELERİ- NE DEĞİŞTİ?

PARAKENDE TİCARETTE TAKSİT SÜRELERİ-TAKSİTLİ SATIŞTA NELER DEĞİŞTİ?

Parakende ticarette taksit süreleri değişti. 22 Haziran 2019 tarihli ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği artık parakende satışlard yeni taksitler öngörüyor. 

Parakende Ticarette Taksit Süreleri 22 Haziran 2019 tarihli değişiklik öncesi düzenleme nasıldı? 

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’in Perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar başlığını taşıyan MADDE 12/B düzenlemesi şu şekildeydi: 

MADDE 12/B – (Ek – R.G.: 15.8.2018 – 30510 / m.3 / Yürürlük / m.4) (1) Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendiriİmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) (Değişik – R.G.: 18.1.2019 – 30659 / m.1) irinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır. 

(3) Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

Bu düzenlemeye 22 Haziran 2019 tarihli ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği gerçekleştirildi. 

Parakende Ticarette Taksit Süreleri 22 Haziran 2019 tarihli Değişiklik Sonrası Düzenleme Nasıl? 

“PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.

(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Yeni değişiklikten sonra artık parekende satışlara ilişkin taksit sayıları son durumda nasıl olacak?

Yeni düzenleme ile; parakende satışlarda  taksit sayısı 6 (altı) ay, (18)onsekiz ay ve 4 ay şeklinde belirlenmiştir.

Hangi ürünlerdeki satışlar hangi taksit tutarlarına tabi olacaktır? 

  1. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları altı ay,
  2. Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay
  3. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay” olarak uygulacağı hüküm altına alınmıştır.
  4. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

 

 

Diğer makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Leave a Reply