info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption

Güncel hukuki gelişmeler mart 2019

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Türkiye’de Kritik Altyapının Afetlere Karşı Dayanıklılığının Desteklenmesi ve Afet Riski Farkındalığının Arttırılması Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması 05 Mart 2019 Tarihli ve 30705 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 821) 14/3/2019 tarihli ve 30714 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Antlaşma yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 835) 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 836) 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tayland Krallık Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 837) 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838) 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Arasında Üçüncü BMDTÖ-UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansının Düzenlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 846) 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 856) 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 27’nci Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 857) 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 858) 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 806) 08 Mart 2019 Tarihli ve 30708 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 • Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 807) 08 Mart 2019 Tarihli ve 30708 Sayılı Resmî Gazete’de
 • Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815) 11 Mart 2019 Tarihli ve 30711 Sayılı Resmî Gazete
 • 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 817) 11 Mart 2019 Tarihli ve 30711 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
 • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818) 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.
 • Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819) 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.

MEVZUAT

 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazete’de .yayımlandı.
 • Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 810) 08 Mart 2019 Tarihli ve 30708 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 08 Mart 2019 Tarihli ve 30708 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Mart 2019 Tarihli ve 30710 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 822) 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/18) 01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53) 03 Mart 2019 Tarihli ve 30703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06 Mart 2019 Tarihli ve 30706 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/19) 06 Mart 2019 Tarihli ve 30706 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506) 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10) 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ 10 Mart 2019 Tarihli ve 30710 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği 10 Mart 2019 Tarihli ve 30710 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 11 Mart 2019 Tarihli ve 30711 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-16.2.b) 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c) 12 Mart 2019 Tarihli ve 30712 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/22) 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) 15 Mart 2019 Tarihli ve 30715 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 03–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı
 • 03–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Mart 2019 Tarihli ve 30716 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) 19 Mart 2019 Tarihli ve 30719 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158) 20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) 23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • TS 1143 İçten Yanmalı Motorlar-Dökme Demirden Piston Segmanları Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/6) 23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • TS 1035 Cıvatalar-Merkezleme Cıvatası-Yaprak Yaylar İçin, Metrik Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2019/7) 23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/23) 26 Mart 2019 Tarihli ve 30726 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

REKABET KURULU KARARLARI

 • Rekabet Kurulu (‘Kurul’), İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara / limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan teşebbüslerin fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 41.maddesi uyarınca soruşturma açılmamasına karar verdi.(18-49/764-369-26.03.2019
 • RK, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
 • Kurul, TTNET A.Ş.’nin perakende sabit geniş bant internet erişim hizmetleri pazarında sunduğu Hepsi Dahil Kampanyası’nın dışlayıcı nitelikte olduğu ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası. (18-39/621-301-20.03.2019)
 • Kurul, Sojict Corporation ve ITOCHU Corporation’un iştiraki olan ITOCHU Minerals&Energy of AustraliaPtyLtd.’nin ortak kontrolünde bulunan Japan AluminaAssociatesPtyLtd.’nin ITOCHU Minerals&Energy of AustraliaPtyLtd.’ye ait %50 oranındaki hissenin Press Metal BintuluSdnBhd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi neticesinde, Kurul, Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde devralma niteliğinde olmadığına, Bildirim konusu işleme 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi.

BİRLEŞME DEVRALMALAR

 • Kurul, DENSO Corporation ile AisinSeikiCo., Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.(19-04/32-13-29.3.2019)
 • Kurul, Straumann Holding AG’nin, iştiraki Instradent AG aracılığıyla Zinedentİmplant Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi.( 18-48/749-362-26.03.2019)
 • Kurul, ArcelorMittalHoldings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House GroupPteLtd aracılığıyla SanjeevGupta tarafından devralınması işlemine izin verdi.( 18-49/766-371-18.03.2019)
 • Kurul, Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Limited aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralınması işlemine izinverdi. (18-49/761-367-18.03.2019)
 • Kurul, D.MedConsultingGmbH hisselerinin %51’inin, FreseniusMedicalCare AG &Co. KGaA’nın tamamına sahip olduğu iştiraki FreseniusMedicalCareBeteiligungsgesellschaftmbH, BadHomburgv.d.H., Germany tarafından KR² GmbH’den devralınması işlemine izin verdi. (18-49/762-368-18.03.2019)
 • Kurul, Emin Teknik Hortum ve Makine A.Ş. ve DMD Dış Ticaret Makine Sanayi A.Ş.’nin önce ortak kontrolünün daha sonra tek kontrolünün NIBE Industrier AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-41/653-319-11.03.2019)
 • Kurul, Toyota Motor Corporation ve Sumitomo Corporation tarafından araç kiralama pazarında faaliyet gösterecek iki ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi.(18-48/750-363-08.03.2019)
 • Kurul, Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Çağdaş Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.(18-48/747-361-08.03.2019)
 • Mayr-MelnhofPackaging International GmbH’nin, EurasiaInvest Holding AG’nin tam kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (18-46/715-349-05.03.2019)
 • Hâlihazırda MitsuiChemicalsInc. ve SCG ChemicalsCo. Ltd.’nin ortak kontrolünde bulunan SiamMitsui PTA Company Limited ve Thai PET ResinCompanyLtd üzerinde PTT Global ChemicalPublicCompany Limited ve %100 sahibi olduğu bağlı şirketi TOC GlycolCompany Limited tarafından MitsuiChemicalsInc. ile birlikte ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (18-47/729-354-01.03.2019)
 • ManheimAuctions S.A.R.L. ve Cox Automotive International S.A.R.L’nin, Borusan Manheim Açık Artırma ve Araç Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’de bulunan hisselerinin tamamının Borusan Holding A.Ş.’nin tamamını kontrol ettiği bir iştiraki tarafından devralınması işlemine verdi. (18-46/717-350- 01.03.2019)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARLARI

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/02/2019 Tarihli ve 8276 Sayılı Kararı 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/02/2019 Tarihli ve 8256 Sayılı Kararı 07 Mart 2019 Tarihli ve 30707 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ENERJİ

 • EPDK’nın 21/02/2019 Tarihli ve 8443-1 Sayılı, 8443-2, 8443-3 Sayılı Kararları 01 Mart 2019 Tarihli ve 30701 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 28/02/2019 Tarihli ve 8455-1, 8455-2, 8455-3, 8455-4 Sayılı Kararları 05 Mart 2019 Tarihli ve 30705 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 07/03/2019 Tarihli ve 8465-1 ve 8468 Sayılı Kararları 14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 14/03/2019 Tarihli ve 8480 Sayılı Kararları 20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 14/03/2019 Tarihli ve 8484 Sayılı Kararları 22 Mart 2019 Tarihli ve 30722 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 21/03/2019 Tarihli ve 8498 Sayılı Kararları 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Leave a Reply