info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Single Blog Title

This is a single blog caption

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 4 ÖNEMLİ NOKTA

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA  4  ÖNEMLİ NOKTA

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcının dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Peki gayrimenkul alım satımında dikkat edilecek 4 önemli nokta nedir?

  1. Gayrimenkul alım satımı yaparken öncelikle tapu kaydına bakılacaktır. Satışı yapacak kişi malik midir değil mi? Alım satım ilişkisinde malik olarak kendisini tanıtan kişinin gerçekten de tapuda malik olarak gözükmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer husus ise şahıslara verilen tapu belgelerinin, gerçek hak sahibi gösterip göstermediğinin tapuya gidip teyit edilmesidir. Çünkü esas olan tapu sicil müdürlükleri nezdinde tutulan kayıttır. Bir taşınmaz satın almak istiyorsanız,  önemle yapılmasını istediğimiz tapu sicil müdürlüklerine gidilmesi, size satışı yapacak kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığının, kayıtlara bakarak anlaşılmasıdır. 
  2. Satışa aracılık eden kişinin temsil yetkisi var mıdır? Tapu işlemleri yapılırken bir kişi ve/veya kurum bu işlemleri yasal temsilci vasıtası ile de yapabilir. Temsil iki şekilde olabilir: iradi temsil ve kanuni temsil. Satışa aracılık eden kişinin temsil yetkisinin olup olmadığı, daha sonradan mağdur olmamak adına eğer kanunen uygun olarak düzenlenmiş temsil yetkisi var ise satış işlemini gerçekleştirilmedir.
  3. Geçmiş yıllara ait emlak vergisinin ödenip ödenmediğine bakılmalıdır. Tapu dairesi bu borç ödenmeden satışı yapmayacaktır.
  4. Tapu kaydı üzerinde herhangi bir kısıtlama ve şerh var mı? Taşınmaz alım ve satımında dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu kısıtlama ve şerhlerin ne anlam ifade ettiğidir. Bu kısıtlamaların bazılarının varlığı halinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu sebep ile kısıtlama ve şerhlerin varlığı iyi bilinmeli, ne anlam ifade ettiği öğrenilmelidir.

Tapu alım-satım işlemlerinde profesyonel olarak yapılması ve hak kaybına uğramasının engellenmesi adına avukat vasıtasıyla vekaleten de yapılabilir.

Leave a Reply