info@ensarhukuk.com
(0212) 234 45 60

Blog – Hukuki Gelişmeler

İMAR BARIŞI NEDİR 2018

İMAR BARIŞI NEDİR? 2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN’un 11 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilmesi ile “İmar Barışı” gündeme gelmiştir. Peki bu Kanun ile belirtilen İmar Barışı nedir ve bu uygulama ile amaçlanan nedir? İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı...
Read More

GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında, taraflardan bazı belgeler istenmektedir. Gayrimenkul alım-satımında taraflardan istenen belgeler şunlardır: Satılması istenen taşınmaza ait tapu senedi, yoksa malikin beyanı ile ada parsel bilgileri Satıcı ve alıcının fotoğrafları, nüfus cüzdanları veya pasaportları Temsilcisi var ise alıcı veya satıcının temsilci olduğunu gösterir belge Tüzel kişi var ise,...
Read More

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 4 ÖNEMLİ NOKTA

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA  4  ÖNEMLİ NOKTA Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcının dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Peki gayrimenkul alım satımında dikkat edilecek 4 önemli nokta nedir? Gayrimenkul alım satımı yaparken öncelikle tapu kaydına bakılacaktır. Satışı yapacak kişi malik midir değil mi? Alım satım ilişkisinde malik olarak kendisini tanıtan kişinin gerçekten...
Read More

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIĞI VE HAKLAR NELERDİR?

MİRAS HUKUKUNDA İNTİKALE ELVERİŞLİ MALVARLIKLARI VE HAKLAR NELERDİR? Miras hukuku, gerçek bir kişinin ölüm veya benzeri haller gerçekleştiğinde mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkilerinin geleceğini düzenleyen hukuk dalıdır.  Peki ölüm veya benzer haller gerçekleştiğinde kişinin mameleki ile ilgili özel hukuk ilişkileri oluşturursa da ölüm veya benzeri durum gerçekleştiğinde:intikale elverişlilik söz konusu...
Read More

İşsizlik maaşi alma şartları nelerdir?

İşsizlik Maaşı alma şartları ve  kapsamı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda hukuki düzenleme altına alınmıştır. Bu kanun kapsamında, işsizlik maaşına ilişkin hususlar aşağıda açıklığa kavuşturulmuştur. Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamındadır? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir...
Read More

İzaleyi Şuyu ( Ortaklıgın Giderilmesi) Davası Hakkında Bilinmesi Gereken Onemli Hususlar

İzaleyi Şuyu ( Ortaklıgın Giderilmesi) Davası İzaleyi şuyu ya da diğer adıyla ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların hisselerinin tamamının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırıldığı  davadır. İzaleyi şuyu davalarına ilişkin hususlar Türk Medeni Kanunu’nun 698. maddesinde de şu şekilde düzenlenmiştir:...
Read More